Öğrenci Konseyi

Konsey Başkanı :
Tıp Fakültesi Temsilcisi :
Sağlık Bilimleri Fakültesi Temsilcisi :
Hemşirelik Bölümü Temsilcisi :
Beslenme ve Diyetetik Bölümü Temsilcisi :
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Temsilcisi :

"İşin hilesi dürüstlüktür"

Sani Konukoğlu